Omdat een merk zonder hart bij niemand leeft

UNIVÉ VERZEKERINGEN

Een warme verbinding tussen verleden en toekomst

Van verzekeraar naar zekerheidsmerk

Univé is een grote speler in verzekeringsland en hecht grote waarde aan het idee dat je samen sterker staat. Daarom kun je bij Univé nog ‘gewoon’ een fysieke winkel binnenwandelen, waar je door échte mensen geholpen wordt, en doet Univé iets terug voor de regio’s waar men actief is door middel van sponsoring en charitatieve activiteiten.
Univé maakt momenteel een transitie door van offline naar online winkelen, waarbij het sterke coöperatieve karakter, bijbehorende gevoel en uitgangspunten behouden worden.

Univé heeft namelijk al 200 jaar een duidelijke visie: voorkomen, beperken, verzekeren. Als toekomstbestendig zekerheidsmerk richt Univé de communicatie op het voorkomen en beperken van schade. En als het écht niet anders kan, dan is er altijd een betrouwbare medewerker in de buurt. Binnen de nieuwe online positie worden verleden en toekomst op grond van deze waarden homogeen gemaakt en gedragen door zowel medewerker als klant.

De opdracht
Hoe laat je jouw merk leven, buiten de momenten dat er ‘nood aan de man’ is? De opdracht vanuit Univé bestond uit twee aspecten: het versterken van de eeuwenoude waarde ‘samen los je dingen op’ en het merk sturing geven richting een online landschap. Hoe zorg je ervoor dat het gevoel van je coöperatie springlevend is bij je medewerkers en je klanten; hoe zet je hen tegelijkertijd op het spoor van ongekende online mogelijkheden? Waarom zou je op de fiets door de regen naar een Univé winkel fietsen, als je alles gemakkelijk online kunt regelen?

Onze strategie
Laat 200 jaar corporatie herbeleven binnen een nieuwe tijd. Sprog heeft vanuit deze opdracht de regionale Univé vestigingen (Univé Dichtbij) geholpen om de transitie naar een nieuw tijdperk te maken. Hiervoor is de transitie in eerste instantie weggezet in een strategisch plan waarin de hele case onder de loep is genomen. Vanuit dat plan heeft Sprog een activatie-strategie ontwikkeld, die zowel gericht is op het activeren en mobiliseren van de medewerkers, als op het herbeleven van het coöperatieve gedachtegoed én de transitie van Univé naar een online beleving en communicatie. Hierbij wordt continu ingezet op een duaal traject gericht op de klant en medewerker. 

Het uitgangspunt van Sprog was dat deze transitie lastiger zou zijn voor de medewerker dan voor de klant. Immers, iedereen begrijpt de impact van digitalisering binnen de maatschappij, maar wanneer het je raakt binnen jouw werk valt dit een stuk moeilijker te bevatten. Zo’n transitie slaagt pas wanneer interne partijen overtuigd zijn van hun rol binnen de maatschappij.

Binnen een meerjarenplan wordt iedere activatie richting de klant vooraf ingeluid door interne communicatie gericht op de transitie. Hierin zitten elementen die verduidelijken waarom er richting gegeven dient te worden aan dit nieuwe gedachtegoed.

Op zoek naar verbinding
Uit deze strategie zijn allerlei producties voor Univé Dichtbij voortgevloeid. Het eerste dat Sprog heeft gedaan, is het zichtbaar maken van de meerjaren-activaties en deze met elkaar verbinden binnen een platform (Univé Dashboard). Hiermee is er een samenhang gecreëerd tussen alle activatie- en transitiestromen.

Binnen deze transitie is er bij iedere online en offline activatie een interne campagne opgezet. Deze campagnes hadden tot doel om iedere volgende stap voor de interne organisatie begrijpelijk én toepasbaar te maken, en om de eventuele drempel tot acceptatie zoveel mogelijk te verlagen.

Digitaal Denken en Doen
Deze digitale campagne bestaat uit twee delen: een boodschap voor de klant en een boodschap voor de medewerker. Hierin wordt het gemak van ‘online’ getoond. Klanten worden opgeroepen om 24/7 via Mijn Univé hun zaken te regelen, waarbij er altijd de zekerheid is van ‘de medewerker op de hoek’. Deze campagne is geactiveerd door de gehele Univé organisatie.

SÅMEN 
Binnen Univé Dichtbij gaat het niet alleen om een digitale maar ook om een humane transitie. Univé Dichtbij is namelijk hard bezig om te bouwen aan haar eigen organisatie en aan manieren om bij te dragen aan een betere samenleving.
Hoe Univé-medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan dit 'hogere doel' is heel toepasselijk gecommuniceerd in de vorm van een IKEA-stijl handleiding. Hierbij zien we de groei van de organisatie als het samen bouwen aan een IKEA kast. Elke campagne, iedere beweging en verandering is gelijk aan een inbussleutel, schroef, paneeltje. Deze campagne vormt in 2016/2017 een onderliggend traject waarbij het coöperatieve denken wordt gestimuleerd en de activatie ervan ingevuld.

Daarnaast heeft Sprog andere instrumenten ontwikkeld die inhoud geven aan het Univé-gedachtegoed. Enerzijds de rol die Univé binnen het verzekeringslandschap inneemt: samen iets voor anderen over hebben. Anderzijds het mogelijk én beheersbaar maken van sponsoraanvragen van grote groepen mensen.

SAMEN magazine
Het magazine SAMEN is een prettig leesbaar middel van de centrale Univé-organisatie om een miljoen Univé-klanten te bereiken. Het magazine-format, dat zowel in papieren vorm als ook in digitale vorm verschijnt, is door Sprog ontwikkeld als luxe lifestyle blad dat niet alleen gezien mag worden als activatie-middel, maar ook rustig als een cadeau boordevol voordeel. Van Univé aan de klant.

Binnen dit magazine vind je niet alleen adviezen om risico te beperken - alles voor een prettiger en veiliger bestaan- maar vind je ook informatie over de leuke dingen in het leven in combinatie met allerlei extraatjes. SAMEN Magazine geeft op deze manier een heldere invulling aan het mantra ‘voorkomen, beperken, verzekeren.’

Sponsor Tool
Een online managementtool, doorontwikkeld voor landelijke activatie vanuit Univé Dichtbij. Deze tool biedt mensen online de kans om de vruchten van Univé te plukken. Om de inspanning hiervoor zoveel mogelijk te beperken, heeft Sprog een digitaal sponsorplatform ontwikkeld. Hiermee kunnen zowel de klant als de medewerker overzichtelijk en snel sponsoraanvragen mogelijk maken. Daarnaast kan deze managementtool ook gebruikt worden ter ondersteuning van een goed werkend dashboard: als een zogenaamde ‘cockpit’ waarin je niet alleen overzichtelijk alle sponsoraanvragen kunt bekijken, maar ook grip houdt op de geldstromen. 

Recente projecten

Univé Verzekeringen - Strategie, design & interne verankering

Univé Verzekeringen
Strategie, design & interne verankering

Univé is een grote speler in verzekeringsland en hecht grote waarde aan het idee dat je samen sterker staat. Hoe maak je van een verzekeraar een warm zekerheidsmerk?

Lees meer
Pastiel & Empatec

Pastiel & Empatec

Twee merken die aan de ene kant een innige band met elkaar hebben, maar aan de andere kant ook behoorlijk van elkaar verschillen. Hoe zet je deze twee merken goed op de markt?

Lees meer
KraamZus

KraamZus

Aangezien wij al een behoorlijke tijd samen met KraamZus bouwen aan het merk van deze marktleider, zijn we een dankbaar klankbord voor de organisatie geworden.

Lees meer
Laat me meer projecten zien