Omdat een merk zonder hart bij niemand leeft

WERKWIJZE

De snelste weg naar het hart

De positionering van uw bedrijf en de vertaalslag naar de markt, verdelen wij binnen Sprog in vijf elementen. Onderstaand vindt u de uiteenzetting van dit proces. Voor een uitgebreid advies, toegespitst op uw bedrijf, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Positionering is het streven om een product of merk, in de beleving van de consument, een bepaalde positie te laten innemen ten opzichte van vergelijkbare concurrenten. Het zogenaamde ‘in de markt zetten’ van een product of merk met een eigen en uniek geluid. Als de positionering is geformuleerd en het merk zijn hart gevonden heeft wordt de basis gelegd voor een herkenbaar en indringend visueel concept.

In deze fase wordt er vooronderzoek gedaan naar het product, de doelgroepen, de markt en het eigen werkveld. Hier maken interne sessies met het management en/of medewerkers onderdeel van uit om voldoende achtergrond informatie te vergaren.

Uiteindelijk leidt deze zoektocht naar een uniek merkmanifest die de inleiding is naar het daadwerkelijk positioneren van het Merk, het zogenoemde strategisch concept. 

Aan de hand van de definitieve positionering en visualisatie d.m.v. een concept  kiezen we in de tweede fase een passende en trefzekere communicatiestrategie en bepalen we een bijpassend communicatie 'ecosysteem' voor het Merk. Deze instrumentkeuze, zowel intern als extern, zetten we gezamenlijk weg in een roadmap en budgettering voor het bepaalde tijdsbestek. 

Onderdeel van de te kiezen communicatiestrategie is een goed onderbouwde contentstrategie. Contentmarketing is van belang om inhoud en informatie over o.a. het merk voor de betrokken partijen te verspreiden. Deze vorm van marketing biedt antwoord aan de vraag en het doel wat op dat moment van belang is, bijvoorbeeld naamsbekendheid genereren of een duidelijke en relevante merklading bewerkstelligen.

Nadat de strategie bepaald is, de instrumenten gekozen zijn en het ecosysteem kloppend gemaakt is, inclusief een goede contentstrategie, gaan we over tot de daadwerkelijke uitvoering. De overzichtelijke roadmap is de leidende fasering voor de structuur van de door te voeren strategie en positionering en geeft richting aan de timing van uitvoering en begroting. Sprog neemt haar klanten mee op deze bijzondere reis, raporteert en evalueert op afgesproken momenten tijdens dit traject.

De nieuwe positionering wordt zichtbaar in alle onderdelen van de communicatie-mix. Alles volgens een zeer herkenbare huisstijl en binnen een uniek en aansprekend concept.
Als klant volg je alles op de voet, praat mee en stelt bij indien nodig. Dit inspirerende proces vormt de basis voor de volgende fase van het proces, de interne verankering.

Een belangrijk element van de strategie is het intern laden van de strategie en positionering van het Merk. Voordat de nieuwe positionering de wereld in gaat is het van crusiaal belang dat alle medewerkers voorbereid worden op de consequenties van de nieuwe merkwaarden, de klantbeloftes en eventuele vernieuwde werkwijzes.

Veranderingen vinden we van jongs af aan al lastig. Slechts weinig mensen vinden het fijn om uit de 'comfort-zone' gehaald te worden. Daarom is het van belang dat er op een energieke en inspirerende wijze aandacht is voor de implementatie van de aankomende veranderingen. Uit ervaring weten wij dat dit een fantastische tijd kan zijn die teams in vuur en vlam kan zetten en met veel energie aanzet tot nieuwe en grote daden.

Het positioneren van een sterk merk en het verhogen van de merkwaarde is voor ieder Merk van groot belang. Een sterk merk en dus een grote merkwaarde is belangrijk voor de klantloyaliteit, een goede concurrentiepositie en een onderscheidend karakter op de markt. Een merk schept bepaalde verwachtingen en doet beloften over de kwaliteit. Het scheelt simpelweg in marketinginspanningen en -budget, omdat het nieuwe product of dienstverlening profiteert van geloofwaardigheid en naamsbekendheid.

De merkwaarde (Brand Equity) van het Merk staat voor de financiële waarde die in het merk zelf opgeslagen zit na invulling van de nieuwe positionering en de uitvoering van de communicatie strategie. 

Grofweg draaien de formules voor het bepalen van merkwaarde rondom twee belangrijke componenten. Enerzijds is dat de omzet die een bepaald merk genereert over een bepaalde periode. Anderzijds zijn het niet-financiële aspecten als naamsbekendheid, de emotionele connectie en een vertrouwensband die het publiek heeft met het merk (NPS-score). Uiteraard beïnvloeden deze componenten elkaar: een grote naamsbekendheid en sterke emotionele connectie resulteert doorgaans in hoge omzet.

In de laatste fase van het traject doen we onderzoek naar de groei resultaten op het  gebied van imago, merkwaarde en de naamsbekendheid. Daarmee is Sprog in staat om op basis van onderzoek en feiten te bouwen aan de doorontwikkeling van de merkwaarde en naamsbekendheid van het Merk. Sprog bied op basis van een maandelijks abonnement tijd en kennis aan om de evolutie van het Merk op basis van de klantbehoefte te faciliteren. Tenslotte geldt ook voor marketing, meten = weten. 

Neem contact op

Recente projecten

Univé Verzekeringen - Strategie, design & interne verankering

Univé Verzekeringen
Strategie, design & interne verankering

Univé is een grote speler in verzekeringsland en hecht grote waarde aan het idee dat je samen sterker staat. Hoe maak je van een verzekeraar een warm zekerheidsmerk?

Lees meer
Pastiel & Empatec

Pastiel & Empatec

Twee merken die aan de ene kant een innige band met elkaar hebben, maar aan de andere kant ook behoorlijk van elkaar verschillen. Hoe zet je deze twee merken goed op de markt?

Lees meer
KraamZus

KraamZus

Aangezien wij al een behoorlijke tijd samen met KraamZus bouwen aan het merk van deze marktleider, zijn we een dankbaar klankbord voor de organisatie geworden.

Lees meer
Laat me meer projecten zien